Vol vendre el seu immoble?

L’assessorarem des del primer moment dels seus compromisos tributaris, dels tràmits a fer i de com repercutirà la venda al seu patrimoni, i així poder analitzar conjuntament la valoració del seu immoble, destacant-ne els punts forts i posant-lo al mercat en les condicions més favorables.

Tindrà informació durant tot el procés.

Dades personals
Dades de l'immoble